Ολοκληρωμένες Λύσεις Τηλεφωνίας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση των τηλεφωνικών επικοινωνιών της επιχείρησης σας βασιζόμενη στο ανοιχτού κώδικα λογισμικό Asterisk. asterisk

 

Το λογισμικό που χρησημοποιούμε είναι διαδομένο παγκοσμίως ενώ αποτελεί ένα υβριδικό κέντρο αφού διαθέτει την ικανότητα να συνεργάζεται με την κλασσική τηλεφωνία (τόσο αναλογική π.χ. PSTN όσο και ψηφιακή π.χ. PRI) ενώ υποστηρίζει πλήρως την IP τηλεφωνία βασιζόμενη στα πρωτόκολλα SIP και IAX2.

 

Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός πως μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα κοινό υπολογιστικό σύστημα χωρίς κανένα άλλο πρόσθετο εφόσον βέβαια γίνεται χρήση μόνο IP τηλεφωνίας. Το συγκεκριμένο τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να συνδεθεί ακόμα και με εξοπλισμό κινητής τηλεφωνίας (FCT) έτσι ώστε να μπορούν να δρομολογούνται κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας δίκτυα 2G/3G. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για μια επιχείρηση αφού οι κλήσεις μπορούν να δρομολογούνται ανάλογα με τον προορισμό από το δίκτυο που προσφέρει την οικονομικότερη λύση (για παράδειγμα κλήσεις προς σταθερά από τον πάροχο Α, κλήσεις προς διεθνή από τον πάροχο Β και κλήσεις προς κινητά από τον πάροχο Γ).

 

 

Με τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό Asterisk μία επιχείρηση μπορεί να μεταβεί από ένα αναλογικό κέντρο σε μία λύση IP διατηρώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό (π.χ. αναλογικά τηλέφωνα) ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και softphones οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση του κόστους. Η διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να γίνει μέσω εύκολου GUI περιβάλλοντος ενώ η εταιρείας μας αναλαμβάνει δωρεάν την εκπαίδευση του προσωπικού σε εύκολα θέματα διαχείρισης όπως π.χ. η εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός νέου τηλεφώνου. 

 

Μερικές από τις δυνατότητες του τηλεφωνικού κέντρου βασισμένου στο λογισμικό Asterisk είναι οι εξής:

 

 • Δημιουργία ηχητικού μηνύματος υποδοχής (Interactive Voice Response, IVR) μέσω του οποίου ο καλών θα μπορεί ανάλογα με την επιλογή του να δρομολογηθεί στα κατάλληλα εσωτερικά τηλέφωνα.
 • Δημιουργία ηχητικών μηνυμάτων π.χ. για την ενημέρωση των καλούντων για μία νέα προσφορά της επιχείρησης.
 • Φραγή κλήσεων και αποκλεισμός συγκεκριμένων αριθμών από εισερχόμενες κλήσεις. Για παράδειγμα διεθνείς κλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από συγκεκριμένα εσωτερικά τηλέφωνα.
 • Παραμετροποίηση για ημερήσια - νυχτερινή λειτουργία. Οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν για παράδειγμα μετά τις 17.00 να δρομολογούνται προς ένα ηχητικό μήνυμα όπου οι καλούντες θα ενημερώνονται για το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Δρομολόγηση εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων π.χ. ελαχιστοποίηση του τηλεπικοινωνιακού κόστους.
 • Προσωπικός τηλεφωνητής για κάθε εσωτερικό νούμερο. Τα μηνύματα μπορούν να καταγράφονται και να αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο μέσω email.
 • Καταγραφή κλήσεων.
 • Αποστολή και λήψη Fax. Η λειτουργία αυτή μπορεί να γίνει και χωρίς την παρουσία FAX συσκευής αφού το τηλεφωνικό κέντρο διαθέτει εικονικό FAX server όπου π.χ. η λήψη μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά και το αρχείο να αποστέλλεται μέσω email.
 • Αναμονή κλήσεων με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου αρχείου (Music on Hold).
 • Αναλυτική κατάσταση εισερχομένων εξερχόμενων κλήσεων.
 • Βιβλίο διευθύνσεων πελατών.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο είτε μέσω VPN είτε μέσω ειδικής κλήσης.
 • Αναπαράσταση και εποπτεία λειτουργίας γραμμών και εσωτερικών.
 • "Παρκάρισμα" Εισερχομένων Κλήσεων (Call Parking). Μία κλήση μπορεί να μπει σε αναμονή προκειμένου να συνεχιστεί από άλλο εσωτερικό τηλέφωνο.
 • Call Pickup. Κλήση προς ένα συγκεκριμένο εσωτερικό μπορεί να δρομολογηθεί σε άλλο με το πάτημα μόνο ένα κουμπιού. Π.χ. κλήση προς εργαζόμενο όταν αυτός απουσιάζει από την θέση εργασίας μπορεί να οδηγηθεί στην γραμματεία εφόσον εκείνη το επιθυμεί.
 • Call Center λειτουργία για προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας.
 • Δυνατότητα δρομολόγησης μία εσωτερικής κλήσης προς μία ομάδα εσωτερικών τηλεφώνων (π.χ. σε όλα τα τηλέφωνα του τμήματος Πωλήσεων ή της Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Προώθηση Εισερχομένων Κλήσεων (Call Forwarding).
 • Τηλεφωνική Διάσκεψη (Conference Calls) όπου περισσότερα των δύο ατόμων μπορούν να συμμετέχουν στην συνομιλία.
 • Μεγάλο πλήθος υποστηριζόμενων codecs.
 • Περιορισμός του φαινομένου ηχούς (echo).
 • Σύνδεση όλων των παραρτημάτων της επιχείρησης ανεξαρτήτου γεωγραφικής περιοχής έτσι ώστε κλήσεις μεταξύ αυτών να έχουν μηδενικό κόστος για την επιχείρηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εργασίες που προσφέρονται από την Urban Networks και δεν καλύπτονται από τα παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε.