Τεχνική Υποστήριξη

Η Urban Networks διαθέτοντας ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας ή του γραφείου σας διασφαλίζοντας την άμεση αποκατάσταση βλαβών είτε δικτυακού εξοπλισμού είτε λογισμικού. Ανάλογα με τις ανάγκες σας η Urban Networks προσφέρει ευέλικτους τρόπους παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καλύπτοντας πλήρως τόσο πελάτες με υψηλές απαιτήσεις και κρίσιμα συστήματα όσο και πελάτες με σχετικά περιορισμένη μηχανογράφηση.

 

 

Οι δυνατότητες που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Προπληρωμένες ώρες τεχνικής υποστήριξης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει προαγορά συγκεκριμένων ωρών τεχνικής υποστήριξης και να χρησιμοποιηθούν από τον πελάτη οποιαδήποτε στιγμή αυτός το επιθυμεί.
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη. Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης τόσο για την επιδιόρθωση βλαβών όσο και στην παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών πληροφορικής.
  • Πέραν της τηλεφωνικής υποστήριξης παρέχεται και ειδική εφαρμογή ticketing συστήματος προκειμένου να γίνεται καταγραφή των συμβάντων έτσι ώστε να εξάγονται δείκτες ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ειδικά στην περίπτωση που η UrbanNetworks δεσμεύεται από συγκεκριμένες ρήτρες επίλυσης προβλημάτων.
  • Διαφορετικά ωράρια υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται υποστήριξη σε εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή εργάσιμες ώρες, 08:00-17:00), ώρες καταστημάτων (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-21:00, Σαββάτο 08:00-18:00) καθώς και συνεχής υποστήριξη (24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το έτος).
  • Απομακρυσμένη ή/και επιτόπια υποστήριξη. Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει, σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατή, απομακρυσμένη υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων. Σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό ή η σοβαρότητα της βλάβης το απαιτεί οι μηχανικοί της εταιρείας μας επισκέπτονται τον χώρο του πελάτη προκειμένου να γίνουν το ταχύτερο δυνατό όλες οι εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος. Ο χρόνος απόκρισης της επιτόπιας υποστήριξης εξαρτάται από την κρισιμότητα των συστημάτων, τις ανάγκες του πελάτη και την γεωγραφική τοποθεσία. Οι επιλογές που προσφέρονται είναι επιτόπιος έλεγχος εντός δύο (2) ωρών, εντός τεσσάρων (4) ωρών, την επόμενη εργάσιμη και εντός δύο ημερών (είτε εργάσιμών είτε όχι).
  • Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Η διάρκεια ζωής ενός εξοπλισμού και ενός συστήματος γενικότερα μπορούν να επιμηκυνθούν κατά πολύ αν γίνεται σωστή και περιοδική συντήρηση του. Για αυτό τον λόγο η εταιρεία μας μπορεί να προβεί σε προληπτικό έλεγχο και συντήρηση τόσο εξοπλισμού όσο και λογισμικού προλαμβάνοντας έτσι τυχόν δυσλειτουργίες στο μέλλον που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας ή του γραφείου σας.

 

Στόχος της Urban Networks είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης βλάβης και η ομαλή λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής της εταιρείας σας. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (υποστηριζόμενα συστήματα, ρήτρες απόκρισης, αντικατάσταση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης κτλ) προδιαγράφονται λεπτομερώς κατά την υπογραφή συμφωνητικού με τον πελάτη. Αυτό μπορεί να αφορά είτε ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης, είτε συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης με προπληρωμένες ώρες.