Συστήματα Εξυπηρετητών

Με τη χρήση του λογισμικού της Microsoft κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη λύση για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων της. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης στο ίδιο φυσικό μηχάνημα ή σε άλλο/α μπορούν να δημιουργηθούν διάφοροι ρόλοι με εξίσου σημαντικές αρμοδιότητες που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των μηχανημάτων καθώς επίσης θα δημιουργήσουν μια οργανωτική δομή που θα κάνει ευκολότερη τη χρήση από τους εργαζόμενους αλλά και την βλαβοδιαχείριση από του διαχειριστές των συστημάτων.

 

 

Οι πιο σημαντικοί ρόλοι που μπορούν να δοθούν σε Windows servers είναι: 

  • Domain Controller-Active Directory: Χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και των μηχανημάτων της εταιρείας. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για την δημιουργία πολιτικών ασφαλείας δεδομένου ότι κρατάει σε μια βάση όλους τους ενεργούς και μη χρήστες της επιχείρησης καθώς επίσης και την παροχή συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε κάθε χρήστη ξεχωριστά.
  • Exchange Server: Χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Περιλαμβάνει επίσης επιλογές για φιλτράρισμα των εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων τα οποία μπορούν να θεωρηθούν κακόβουλα, περιορίζει την λήψη μηνυμάτων από συγκεκριμένα domains, καθορίζει το μέγεθος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά χρήστη κλπ.
  • File/Print Server: Χρησιμοποιείται ως κοινός χώρος για εξαγωγή-εισαγωγή αρχείων ή εφαρμογών από τους χρήστες της εταιρείας. Επιπλέον με την λειτουργία print server δημιουργείται ένα δικτυοκεντρικό σύστημα στο οποίο συνδέονται όλοι οι εκτυπωτές της εταιρείας και καθορίζει σε ποιον εκτυπωτή θα σταλεί η αίτηση εκτύπωσης .

Οι νέες δυνατότητες Virtualization ανεξαρτήτως του hardware- από τη Microsoft (Hyper-V) απογειώνουν την απόδοση του data center, απλοποιούν τη διαχείριση και μειώνουν τα κόστη και IT επενδύσεις. Παράλληλα, εξοικονομούν ενέργεια και διασφαλίζουν ευελιξία για την µμελλοντική ανάπτυξη ή διαμόρφωση του δικτύου.

 

Τα οφέλη:

Με την εγκατάσταση και σωστή παραμετροποίηση των λειτουργικών συστημάτων για server (Standard, Enterprise, Small Business, Business Essentials, Exchange Share Point) της Microsoft, η επιχείρηση μπορεί:  

  • Να εξασφαλίσει περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων µε κοινή χρήση των ΙΤ υποδομών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και µμειώνοντας τα κόστη και τις IT επενδύσεις.
  • Να αποκτήσει δυνατότητες για εργασία / πρόσβαση από απόσταση σε email, επαφές, ημερολόγιο, αρχεία και πόρους από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αποκτώντας προηγμένες δυνατότητες backup και restore.
  • Να δημιουργήσει µια ισχυρή σχεσιακή βάση δεδομένων για εκτέλεση των επιχειρηματικών εφαρμογών.

Σε περίπτωσεις που απαιτείται η χρήση Linux Servers παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.