Συστήματα Περιμετρικής Ασφάλειας

H διασφάλιση της ποιότητας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός συστήματος ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία μας η οποία προσεγγίζει πάντοτε την εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας σας με απόλυτη ιεραρχία και πάντα ακολουθώντας τα διεθνή και εγχώρια πρότυπα. Κάθε εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ανά περίπτωση και ως ιδιαίτερη και δίδεται η κατάλληλη βαρύτητα προκειμένου να είναι 100% λειτουργική και σχεδιαστικά άρτια.

   

 

Η Urban Networks είναι εταιρία η οποία έχει ιδρυθεί από μηχανικούς οι οποίοι δίνουν έμφαση στην ποιότητα της εργασίας τους, συνεπώς πρωταρχική σημασία σε κάθε υλοποίηση έχει ο σωστός σχεδιασμός της λύσης που προσφέρεται.

 

Ξεκινώντας λοιπόν από τον σχεδιασμό έχει καταφέρει μέχρι σήμερα την εγκατάσταση πολλαπλών συστημάτων ασφαλείας σε διάφορες περιοχές ανά την Ελληνική επικράτεια. Στόχος της κάθε εγκατάστασης είναι η αδιάλειπτη λειτουργία και η συνεχής παροχή 24x7x365 τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης.

 

Επιλέγοντας τα καλύτερα και επώνυμα υλικά της αγοράς και βρισκόμενη σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές της η εταιρία κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ποιότητα και την τεχνογνωσία των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας. Τέλος η εταιρία διαθέτει ικανό προσωπικό τόσο για την αντιμετώπιση οιασδήποτε εγκατάστασης όσο και για την βλαβοδιαχείρηση σε περίπτωση προβλήματος. Η UrbanNetworks δεν παίζει με την ασφάλεια κανενός πόσο μάλλον την δική σας, της οικογένειας σας ή της επιχείρησής σας.

 

Το έργο της εγκατάστασης καθώς και της παραμετροποίησης παραδίδεται από την εταιρεία μας έτοιμο προς χρήση (turn key solution) και δεν απαιτείται κανένας επιπλέον χειρισμός ή επιπλέον κόστος από την μεριά του πελάτη.