Μετεγκατάσταση Υποδομής Γραφείου

Στις μέρες μας πολλές εταιρίες δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών αναγκάζονται να αναζητήσουν στέγη σε μικρότερούς ή οικονομικότερους προορισμούς. Για αυτό το λόγο η Urban Networks σας προσφέρει την λύση "με το κλειδί στο χέρι" στην οποία σας προσφέρει την συνολική μεταφορά της δικτυακής, τηλεφωνικής, και υπολογιστικής υποδομής από τον παλιό προς τον νέο χώρο εργασίας προσφέροντας έτσι την δυνατότητα να λειτουργήσετε στις νέες σας εγκαταστάσεις αποδοτικά και λειτουργικά από την πρώτη κιόλας μέρα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πώς σύμφωνα με τελευταίες μελέτες κατά την μετακόμιση πολλά δεδομένα σας μπορεί να κάνουν φτερά εάν δεν γίνει ορθή διαχείριση τους.

 

 

Εάν επιθυμείτε την μετεγκατάσταση της υποδομής σας, η Urban Networks προσφέρει υπηρεσίες όπως: 

  • Σχεδιασμό και ορθή διαχείριση του εξοπλισμού κατά την μετακόμιση και την εγκατάσταση στον νέο χώρο.
  • Πιστοποιημένη εγκατάσταση και αποδοχή όλων των νέων καλωδιώσεων.
  • Έλεγχο λειτουργικότητας στο σύνολο των εγκαταστάσεων προτού παραδοθούν.
  • Βοήθεια μέσω των έμπειρων μηχανικών και συμβούλων για την σωστή τοποθέτηση του εξοπλισμού στις ενδεδειγμένες θέσεις.