Ενσύρματα Δίκτυα

Οι μηχανικοί της Urban Networks έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία που αφορά δίκτυα και συστήματα είτε αυτά αφορούν απλές εγκαταστάσεις σε μικρές επιχειρήσεις και γραφεία είτε σε πολύπλοκα δίκτυα μεγάλων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, δήμων κτλ.

 

 

Η εταιρία μας μπορεί να σας βοηθήσει τόσο στην αρχική εγκατάσταση της δικτυακής σας υποδομής όσο και κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του δικτύου σας είτε προτείνοντας λύσεις βελτιστοποίησης και επέκτασης είτε επιλύοντας τυχόν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

 

Μερικές από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε κατά την αρχική εγκατάσταση του δικτύου σας είναι:

 • Μελέτη και χαρτογράφηση τοπικού δικτύου φωνής, εικόνας και δεδομένων
 • Κατασκευή καλωδίων δομημένης καλωδίωσης ,τερματισμός πριζών δικτύου και εγκατάσταση και τερματισμό κατανεμητών (Patch Panels)
 • Μελέτη επιλογής και εγκατάσταση Rack
 • Προμήθεια του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού
 • Καλωδίωση data rooms – Servers, NAS, Backup Servers κ.α.
 • Δικτύωση της εταιρίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος (όπου θέλουμε να αποφύγουμε την δημιουργία δομημένης καλωδίωσης)
 • Μελέτη και υλοποίηση όλων των διαθέσιμων τύπων συνδέσεων (VDSL, ADSL, SHDSL, οπτική κ.α.) στο Internet, υπηρεσιών VPN* καθώς και βελτίωση ασφάλειας δικτύων – Παραμετροποίηση Firewalls
 • Έλεγχος και πιστοποίηση συνδεσιμότητας δικτύου

* Χαμηλού κόστους διασύνδεση μέσω δημόσιας υποδομής (internet) ώστε να διασυνδέεστε δύο σημεία όπως τα γραφεία της επιχείρησής σας μεταξύ τους ή/και να συνδεθείτε από το σπίτι στα γραφεία σας μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης.

 

Εκτός όμως από τις υπηρεσίες εγκατάστασης ενσύρματων δικτύων, η εταιρεία μας μπορεί να συμβάλει στην διάγνωση προβλημάτων σε ένα δίκτυο καθώς και να προτείνει όλες τις απαραίτητες λύσεις προκειμένου αυτά να ξεπεραστούν έτσι ώστε η δικτυακή σας υποδομή να είναι όσο πιο αποδοτική γίνεται συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας.

 

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε αυτή την περίπτωση είναι οι εξής:

 • Πλήρη διάγνωση και επισκευή όλων των πιθανών προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων του δικτυακού εξοπλισμού σας
 • Χαρτογράφηση και μελέτη υπάρχοντος δικτύου
 • Μελέτη νέου δικτύου, σχεδιασμός τοπολογίας καλωδίωσης (πχ. Διαχωρισμός τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων) και προϋπολογισμός κόστους
 • Αναλυτική παρουσίαση όλων των προβλημάτων που εντοπίστηκαν συνοδευόμενα από όλους τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης τους
 • Παραμετροποίηση όλων των δικτυακών συσκευών που αποτελούν το δίκτυο έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα (π.χ. σημεία συμφόρησης)
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας.
 • Έλεγχος ασφάλειας δικτύου (υπηρεσίες firewall, content filtering κ.α.)
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση χρήσης του νέου δικτύου, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη

Η Urban Networks με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης υπηρεσίας ανάλογα τον χρήστη (είτε απευθυνόμαστε σε οικιακό χρήστη ή υπάλληλο γραφείου ή ομάδα χρηστών) αναλαμβάνει την μελέτη και υλοποίηση - βελτιστοποίηση κάθε δικτυακής υπηρεσίας.

 

Επιπρόσθετα σε όλα τα παραπάνω, η Urban Networks μπορεί να σας φανεί χρήσιμη σε καθημερινές και απλές εργασίες που είναι όμως απαραίτητες ειδικά σε μικρά γραφεία και εταιρείες. Μερικές από αυτές είναι:

 • Εγκατάσταση και έλεγχος υπολογιστών
 • Ρυθμίσεις δικτύου ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος
 • Υλοποίηση κοινόχρηστων χώρων δικτύου
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων εκτυπωτών
 • Δημιουργία κοινόχρηστης σύνδεσης διαδικτύου
 • Ρύθμιση υπηρεσιών e-mail
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη για επίλυση προβλημάτων (Remote Desktop υπηρεσίες)

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει και να σας προμηθεύσει οποιουδήποτε τύπου δικτυακό εξοπλισμό χρειαστείτε είτε αυτός είναι ενεργός (Servers, Routers , Switches, Access Points, IP κάμερες κ.α.) ή παθητικός (καλώδια, υλικά δομημένης κ.α.) για την υλοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας. Μηχανικός μας καταγράφει τις ανάγκες σας και εμείς σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα για το δίκτυο σας.

 

Τέλος μέσω συμβολαίου συντήρησης προβαίνουμε σε διάγνωση, επισκευή και αντικατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την εγγύηση που παρέχουμε στα προϊόντα μας, εξασφαλίζετε χαμηλό κόστος και κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεστε.

 

Aσύρματα Δίκτυα

Η Urban Networks μπορεί να επεκτείνει το δίκτυο σας και ασύρματα όπου αυτό απαιτείται. Η ασύρματη δικτύωση είναι όλο και πιο διαδομένη στους χώρους εργασίας εφόσον προσφέρει εύκολη πρόσβαση των χρηστών χωρίς την ανάγκη καλωδίων, μεγάλη ασφάλεια και ολοένα και αυξανόμενες ταχύτητες πρόσβασης που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν αυτές των ενσύρματων δικτύων.

 

 

Μερικές από τις υπηρεσίες που μπορούν να σας προσφέρει η εταιρία μας σχετικά με την ασύρματη δικτύωση είναι οι εξής:

 • Μελέτη του χώρου εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου με ειδικό λογισμικό έτσι ώστε να ανιχνευτούν πηγές πιθανών παρεμβολών
 • Βασιζόμενοι στην παραπάνω μελέτη, προτείνονται οι χώροι εγκατάστασης όλων των ασύρματων συσκευών έτσι ώστε αφενός να ελαχιστοποιηθούν οι παρεμβολές και αφετέρου να μεγιστοποιηθεί ο χώρος κάλυψης
 • Παραμετροποίηση του εξοπλισμού με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια καθώς και η ρυθμαπόδοση του δικτύου
 • Δημιουργία όλης της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής (ιστοί, επιτοίχιες βάσεις κτλ) είτε η εγκατάσταση γίνει σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους

 

Επιπρόσθετα μπορούμε να σας προσφέρουμε:

 • Δημιουργία δύο εικονικών ασύρματων δικτύων έτσι ώστε να διαχωρίζεται η πρόσβαση των εργαζομένων από αυτή των επισκεπτών. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η ασφάλεια του δικτύου σας
 • Στην περίπτωση που η εγκατάσταση αφορά κοινόχρηστους χώρους (εξωτερικών χώρων, ξενοδοχείων, καφετεριών, χώρων εστίασης κτλ) η πρόσβαση των χρηστών είναι δυνατό να πραγματοποιείται μέσω ειδικής σελίδας καλωσορίσματος (Captive Portal). Με αυτό τον τρόπο η πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να γίνεται με πολλαπλούς τρόπους (username/password,email χρήστη) είτε ελεύθερα είτε επί πληρωμή.
 • Μέσω ασύρματων ζεύξεων είναι δυνατή η σύνδεση δύο ξεχωριστών και απομακρυσμένων χώρων της εταιρείας (π.χ. υποκαταστημάτων) χωρίς να απαιτούνται πολλαπλές συνδέσεις ADSL ή ασύμφοροι τρόποι ενσύρματης δικτύωσης. Έτσι μπορούν τα δύο σημεία να μοιράζονται την δικτυακή υποδομή τους, να χρησιμοποιούν από κοινού μία τηλεφωνική γραμμή καθώς και να κάνουν δωρεάν κλήσεις μεταξύ τους στην περίπτωση που σε ένα από τα δύο σημεία υπάρχει εγκατεστημένο τηλεφωνικό κέντρο.
 • Εύκολη επέκταση υπάρχοντος ασύρματου δικτύου με νέα σημεία χωρίς να διαταράσσεται η υπάρχουσα ασύρματη υποδομή και λειτουργία
 • Επέκταση υπάρχοντος ενσύρματου δικτύου μέσω ασύρματης πλέον δικτύωσης
 • Δυνατότητα παρακολούθησης του ασύρματου δικτύου (π.χ. συνδεδεμένοι χρήστες, χρησιμοποιούμενη ταχύτητα, επίπεδο παρεμβολών κτλ)

Η Urban Networks εγγυάται τον σωστό και αποδοτικό σχεδιασμό του ασύρματου δικτύου σας καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του. Η σιγουριά μας προέρχεται από το γεγονός πως τα στελέχη μας έχουν σχεδιάσει και εγκαταστήσει μεγάλο αριθμό ασύρματων δίκτυων που λειτουργούν σε δημόσιους χώρους και εξυπηρετούν πολίτες και πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα.