Σχεδιασμός & Εγκατάσταση δικτύων και συστημάτων

Η Urban Networks πάντα με προσήλωση στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, προσφέρει τεχνολογικά καινοτόμες και λειτουργικά αξιόπιστες λύσεις στον τομέα των εγκαταστάσεων ενσύρματων και ασύρματων δικτύων.

 

 

Υπάρχουν αρκετές εργασίες στην εταιρία σας οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολες, γρήγορες και παραγωγικές με την εγκατάσταση ενός δικτύου υπολογιστών. Η υλοποίηση δικτυακής υποδομής επιτρέπει σε μία ομάδα υπολογιστικών συστημάτων υπηρεσίες όπως: κοινή δικτυακή και τηλεφωνική υποδομή, διαμοιρασμός του Internet, εύκολη ανταλλαγή και αποθήκευση δεδομένων, διαμοιρασμός δικτυακών εκτυπωτών, αυξημένες δυνατότητες αυτοματοποιημένης προστασίας και επανάκτησης δεδομένων και πολλά άλλα.

 

Πιστοποιημένος μηχανικός μας, έρχεται στο χώρο της εταιρίας σας και αφού μελετήσει τις απαιτήσεις σας προχωράει στον σχεδιασμό και υλοποίηση της βέλτιστης λύσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Σκοπός μας η δημιουργία δικτύων με έμφαση στην ποιότητα της επικοινωνίας. Όλα τα δίκτυα μας στηρίζονται από την μελέτη μέχρι την υλοποίηση στην εξαιρετική ποιότητα εργασίας. Έτσι καταφέρνουμε την δημιουργία δικτύων με εξαιρετική διαθεσιμότητα, αυξημένη επεκτασιμότητα, βελτιστοποιημένη εφεδρεία και μεγάλη ασφάλεια.

 

Ένα σωστά μελετημένο δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή επιλογή των υλικών δικτύωσης, την εγκατάστασή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την πιστοποίηση της εγκατάστασης αυτής κάνοντας χρήση ειδικών οργάνων. Αυτοί και άλλοι σημαντικοί παράγοντες εξασφαλίζουν την ποιότητα της δικτυακής σας υποδομής διαμορφώνοντας έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην παραγωγικότητα σας.

 

Αναλαμβάνουμε να στήσουμε τις βάσεις του δικτύου σας και να τελειοποιήσουμε την υποδομή παρέχοντας σας τις απαραίτητες υπηρεσίες και τον κατάλληλο εξοπλισμό με σκοπό την αξιόπιστη μεταφορά όλου του τύπου δεδομένων.

 

Επανασχεδιασμός-Βελτιστοποίηση υπάρχοντος δικτύου

Oι υπηρεσίες της Urban Networks δεν σταματούν όμως μόνο στην μελέτη και υλοποίηση νέων δικτύων. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή βελτιστοποίηση – αναβάθμιση κάθε δικτύου όσο περίπλοκο και αν είναι αυτό.

 

 

Έχοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες και εγκαταστάσεις δικτύων, αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε την παρούσα υποδομή του χώρου σας, να την επανασχεδιάσουμε αποδοτικότερη και ασφαλέστερη σε μία δομή ενός νέου δικτύου, αξιοποιώντας στο έπακρο το υπάρχον δίκτυο, ώστε να εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα του δικτύου και στις μελλοντικές απαιτήσεις της εταιρίας. Για τον έλεγχο των συνδέσεων και την εφαρμογή της μελέτης δικτύου χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και πιστοποιείται η σωστή λειτουργία.

 

Όπου απαιτείται η εταιρεία μας μπορεί να επεκτείνει το δίκτυο σας και ασύρματα. Η ασύρματη δικτύωση προσφέρει πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα αφού διαθέτει ασφάλεια δεδομένων, υψηλές ταχύτητες της τάξεως των Gbps, δυνατότητα σύνδεσης χώρων και κτηρίων όπου η ενσύρματη καλωδίωση είναι είτε αδύνατη είτε οικονομικά ασύμφορη καθώς και εύκολη επέκταση του ασύρματου δικτύου σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο.

 

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει και να σας προμηθεύσει οποιουδήποτε τύπου δικτυακό εξοπλισμό χρειαστείτε είτε αυτός είναι ενεργός (Servers, Routers , Switches, Access Points, IP κάμερες κ.α.) ή παθητικός (καλώδια, υλικά δομημένης κ.α.) για την υλοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας. Μηχανικός μας καταγράφει τις ανάγκες σας και εμείς σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα για το δίκτυο σας.

 

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ποιοτικές λύσεις οι οποίες βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τις επιχείρησής σας, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και τις μελλοντικές απαιτήσεις σας με το μικρότερο δυνατό κόστος για εσάς.

 

Υποστήριξη – Συμβόλαια Συντήρησης

Τέλος μέσω συμβολαίου συντήρησης προβαίνουμε σε διάγνωση, επισκευή και αντικατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την εγγύηση που παρέχουμε στα προϊόντα μας, εξασφαλίζετε χαμηλό κόστος και κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεστε. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε θα βρείτε εδώ.