Φωτογραφικό Υλικό
  • some text
  • some text
  • some text
Μεταφορά Δικτυακής Υποδομής σε νέα γραφεία

Η UrbanNetworks ανέλαβε την μεταφορά του δικτυακού εξολισμού της εταρείας Study Tours στην νέα της έδρα στο Μαρούσι.H μεταφορά περιελάμβανε την εγκατάσταση νέου ικριώματος στον χώρο των νέων γραφείων, τον τερματισμό της δομημένης καλωδίωσης (τόσο Gigabit Ethernet όσο και τηλεφωνικής καλωδίωσης) καθώς και η εγκατάσταση υφιστάμενου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου.

Εκτός της μεταφοράς της υφιστάμενης υποδομής, η εταιρεία μας εγκατέστησε και δικτυακό εξοπλισμό νέας γενιάς όπως layer2/layer3 switch καθώς και δρομολογητή προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της εταιρείας προβλέποντας και την μετάβαση της σε IP τηλεφωνικό κέντρο.

Για το έργο χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός των οίκων LevelOne, Cisco και Mikrotik.

Νέα ιστοσελίδα για την εταιρεία "Cut Metal"

Νέα ιστοσελίδα για την εταιρεία "Cut Metal"

Δικτυακή αναβάθμιση - DDC

H Urban Networks ανέλαβε εξολοκλήρου την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στα γραφεία της εταιρείας Digital Data Communications η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής.

DentalPeak.gr

Νέα Ιστοσελίδα dentalpeak.gr

Ανασχεδιασμός Ιστοσελίδας

Ανασχεδιασμός Ιστοσελίδας για την εταιρεία "Μαντωνανάκης - Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός".

Eshop - Ceramicdesign.gr

Δημιουργία eshop για το Despoina Xenaki Art & Design Studio

Εγκατάσταση υβριδικού συστήματος ασφαλείας σε οικία

Μετά από αίτημα πελάτη η UΝ προέβη σε εγκατάσταση σε οικία που λόγω μη ύπαρξης καλωδίωσης από την κατασκευή της οικίας τοποθετήθηκε υβριδικό σύστημα συναγερμού με ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης και ασύρματες επαφές.

Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού Κέντρου

H εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την μετεγκατάσταση της υποδομής της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Πλήρης Μηχανογράφηση της εταιρείας Heath & Iasis

H Urban Networks ανέλαβε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων της Heath & Iasis.